Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αναλυτική Χημεία ΙΙ  (PHARMACY102)ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Βιοχημεία  (PHARMACY106)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κοσμετολογία Ι  (PHARMACY113)ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων (PHARMACY111)
Μικροβιολογία  (PHARMACY104)ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Οργανική Χημεία  (PHARMACY105)ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα (PHARMACY109)
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα  (PHARMACY101)ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΜΥΡΟΦΟΡΑ
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι Ι Παπαναούμ Μύριαμ (PHARMACY112)
Φαρμακευτική Φυσική  (PHARMACY110)Ευαγγελάτος Χρήστος
Φαρμακολογία - Τοξικολογία  (PHARMACY114)Παπαναούμ Μύριαμ
Χημική Τεχνολογία  (PHARMACY103)
Χημική Τεχνολογία  (PHARMACY107)
Χημική Τεχνολογία  (PHARMACY108)ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ-ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ